Uw browser ondersteunt blijkbaar geen CSS (stijlbladen). Alhoewel we ervoor zorgen dat de informatie op deze site ook zonder CSS te bekijken valt, raden we toch aan om een recentere browser te gebruiken. Als recentere browser raden we u aan te kiezen uit: Firefox of Internet Explorer

Werkdomein

Vorige pagina

Therapeutisch aanbod

Voor wie?

U kan bij ons terecht voor een brede waaier aan persoonlijke, relationele en gezinsproblemen.

Volwassenen:

Hoe?

Elke psychotherapie start met een verkennend gesprek waarin samen met u onderzocht wordt wat uw hulpvraag is en wat u verwacht van de begeleiding. Tegelijk kan u kennismaken met onze manier van werken en kunnen we toetsen of deze werkwijze kan aansluiten bij uw verwachtingen. In gezamenlijk overleg kan er dan gekozen worden voor een verdere begeleiding of voor een geschikte doorverwijzing. Indien u een voorkeur heeft voor een bepaalde psychotherapeut(e) mag u dit aangeven. We proberen hiermee in de mate van het mogelijke rekening mee te houden.

Voor een verkennend gesprek kan u een afspraak maken via contacteer ons.

Ons hulpaanbod

Individuele psychotherapie voor volwassenen (+18j)

In individuele gesprekken wordt u aangemoedigd om uw innerlijke gevoelswereld te onderzoeken. Uw therapeut helpt u spreken over uw klachten en problemen op een wijze die de betekenis ervan voor uzelf begrijpelijker en scherper voelbaar maakt. Doordat u meer contact krijgt met de dieperliggende betekenis van uw klachten en problemen, en doordat u met de hulp van uw therapeut uw eigen creatieve mogelijkheden en innerlijke kracht leert (her)ontdekken, wordt u stilaan meer in staat om iets aan uw moeilijkheden te veranderen en uw eigen oplossingen te vinden. Uw therapeut draagt dus geen oplossingen aan maar helpt u uw eigen oplossingen te vinden.

Partnerrelatietherapie

Indien de moeilijkheden die u bezighouden te maken hebben met uw relatie met uw partner, kan u ervoor kiezen om samen in therapie te komen. In de gesprekken wordt er ruimte gemaakt voor ieders verhaal en visie op het probleem. Er wordt ook gekeken naar uw sterke kanten als koppel. Uw therapeut helpt u in een klimaat van wederzijds begrip te kijken naar de oplossingen die tot nog toe niet (voldoende) hebben gewerkt en te zoeken naar nieuwe alternatieven.

Kostprijs

Vorige pagina