Uw browser ondersteunt blijkbaar geen CSS (stijlbladen). Alhoewel we ervoor zorgen dat de informatie op deze site ook zonder CSS te bekijken valt, raden we toch aan om een recentere browser te gebruiken. Als recentere browser raden we u aan te kiezen uit: Firefox of Internet Explorer

Werkdomein

Vorige pagina

Organisaties en bedrijven

Zowel in de non-profit als commerciële sector beseft men dat menselijke, persoonsgebonden factoren zeker zo belangrijk zijn als de organisatiestructuur en technische hulpmiddelen. Men ziet in dat het psychosociale functioneren van medewerkers een grote rol speelt in de kwaliteit en productiviteit.

De hedendaagse werknemer wil kunnen groeien in zijn functie en wil zijn persoonlijke en professionele effectiviteit vergroten. Hij verwacht voldoening te vinden in zijn werk en wil zichzelf als persoon realiseren. Zich goed voelen binnen het bedrijf is even belangrijk en zelfs belangrijker dan de verloning. Persoonlijke groei is een basisvoorwaarde om een vervullend professioneel leven uit te bouwen.

Organisaties en bedrijven hebben nood aan gemotiveerde, creatieve, stressbestendige, flexibele medewerkers met zin voor initiatief, die daarenboven goed met elkaar kunnen samenwerken, kunnen veranderen en mee-evolueren met de veranderingen binnen het bedrijf.

Emotionele intelligentie (Goleman, 1995, 1998, 2002) wordt heden ten dage beschouwd als belangrijker voor een succesvol leven dan het IQ. Algemeen verbreid is de mening dat succesvolle managers en leidinggevenden over een hoge dosis emotionele intelligentie dienen te beschikken. Ook voor medewerkers die in teams of binnen projectwerking moeten functioneren is dit geen overbodige luxe. Emotionele intelligentie verwijst naar de mate waarin iemand zijn eigen emoties herkent en positief kan hanteren en naar de mate waarin iemand in staat is de emoties van de ander te herkennen en hiermee om kan gaan.

Coleman beschrijft in zijn boek 'Working with Emotional Intelligence' (1998) hoe voor een goed bedrijfsresultaat de emotionele vaardigheden van de medewerker twee keer zo belangrijk zijn als intellectuele of technische vaardigheden. Zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, besluitvaardigheid, betrokkenheid en integriteit, communicatie- en relatievaardigheden, en flexibiliteit in het initiëren en aanvaarden van verandering zijn competenties die onontbeerlijk zijn op de huidige arbeidsmarkt. Deze vaardigheden kunnen vergroot worden via training.

Coaching is een belangrijk instrument om medewerkers te begeleiden om hun doelstellingen te verwezenlijken of zelfstandig problemen aan te pakken. Coachen verhoogt het probleemoplossend vermogen bij de medewerker. Ook coachen kan men leren.

Ons aanbod

Organisatie en bedrijven kunnen op ons beroep doen voor individuele en teamcoaching voor hun leidinggevenden en medewerkers.

Daarnaast bieden wij trainingen op maat:

Kostprijs

Gratis offerte op aanvraag

Vorige pagina